Byd din motorcykel op til dans

På kørekurser får man tips og tricks

- og lærer hvordan de "svære manøvrer" bliver mindre svære at udføre


Lidt af min fritid bruger jeg på at hjælpe andre motorcyklister til at blive "lidt mere dus" med deres motorcykel. Gennem nogen år har jeg som instruktør for MCTC / MC Touring Club Danmark arrangeret kurser, hvor jeg ved hjælp af forskellige øvelser, giver tips og gode råd, instruerer og 'retter' på tilvænnede og tillærte unoder og andre uhensigtsmæssige vaner, jeg opdager.


Fornøjelsen ved at være instruktør er kæmpe stor, og jeg har det rigtig godt i rollen, som én der kan give nogle gode råd videre, fra mine mange års erfaringer som motorcyklist.
   I praksis får de der gennemfører køretekniske kurser øget forståelse for fysiske principper og love, som sætter rammerne for hvad motorcyklen kan. Når man har gennemført et kursus, er man mere sikker på håndtering af køretøjet, og når manderefter begiver sig ud i trafikken, har man fået øvet mange situationer, som gør man er en bedre bilist. Dette fremmer trafiksikkerheden, såvel for den enkelte trafikant som for alle andre trafikanter.


MCTC kørekurser


 MCTC køreskurser indledes typisk med en gennemgang af hvordan man sidder mest ideelt. Herfra fortsætter vi med gennemgang af motorcyklens spejle, greb og pedaler. Er de placeret, således de er nemme at komme til? Sidder de således de er anvendelige til deres formål og kan de betjenes optimalt?

Når kursisterne er orienteret om vigtigheden af at sidde bekvemt, og har fået vist hvor vigtigt det er at greb og pedaler er placeret således hænder og fødder hurtigt og præcist kan finde og betjene disse, fortsættes med øvelserhvor der trænes balance og øves færdigheder i forskellige tænkte trafikale situationer.

Forud for de øvelser jeg benytter, forklares opstillingen af keglerne. Dernæst giver jeg deltagerne et "billede" af hvilken trafikal situation de skal forestille sig de befinder sig i? Jeg bruger dels mine egne erfaringer, dels tillært teori til at forklare, hvordan den tænkte situation gribes an og hvad man som motorcyklist mest hensigtsmæssig gør i den givne situation.
   Desuden beskriver jeg hvordan motorcyklen reagerer og opfører sig undervejs i øvelsen. Således ”klædt på” slippes kursisten løs på "forhindringen"?
Et af de emner jeg gøre meget ud af, er håndbremsen. Med størst mulig overbevisning i stemmen, oplyser jeg om, at forhjulet virker "her og nu" / meget hurtigt, selv ved let berøring, ved de lave hastigheder øvelserne gennemkøres med.
   Mange genkender situationen, når man ved langsom kørsel "kommer til at tage for hårdt på håndbremsen"! Motorcyklen standser øjeblikkeligt, og den bratte standsning, medfører ofte at motorcyklen ”reagerer”/truer med, føles som at den vil vælte, og chaufføren må kæmpe med balancen. Næsten alle oplever at måtte give op, og "taber" motorcyklen, som det hedder, når man senere fortæller andre om hændelsen.

Alle øvelser tilpasses den enkelte kursist


Undervejs i øvelserne får alle individuel instruktion. Jeg følger skarpt med i hvad deltagerne laver på banen. Iagttager hvordan de sidder, reagerer og behandler såvel gas som bremser.
Øvelserne foregår alle ved lav hastighed. Dels for at øve balancen, dels fordi man skal kunne håndtere sin motorcykel ved alle hastigheder (det er meget nemmere at køre stærkt (ligeud) end at køre langsomt), dels fordi mange af de vanskelige og svære situationer for motorcyklister, er håndtering af den tunge maskine når hastigheden er lav. Tænk på parkering, standsning, igangsætning og manøvrering på parkeringspladser, ved tankanlæg, U-vendinger og lignende.
Selve opstillingerne til øvelserne er ens for alle, men hvor nemt eller svært øvelsen er at gennemføre, varieres efter hver enkelt deltagers erfaring og kørestil. Vi er alle individualister. Ingen har de samme erfaringer. Ingen har kørt lige mange kilometer - eller år. Enkelte har for ganske nyligt bestået køreprøven og fået "kortet", medens andre har slidt asfalten i Alperne i årevis.
Der er også stor forskel på, hvordan de forskellige motorcykel-modeller opfører sig, ligesom de ikke alle er lige nemme at håndtere.
De som har meget erfaring tilbydes at gennemføre øvelserne på vanskeligere betingelser, end de som har mindre erfaring. Eksempelvis begynder nogen med at køre i cirkel udenfor den ring jeg har stillet, medens andre opfordres til at køre med "fuldt styrudslag" omkring cirklens midtpunkt.
Som ved dans. Nogen kan nogle fine trin, enkelte har overskud til at lave steps indimellem de obligatoriske trin, medens andre ikke ar samme flair og nøjes med at følge takten. Men musikken er den samme!

Fødderne skal være på fodhvilerne


I løbet af et kursus, udvikler alle deltagere sig. Uanset hvor intenst jeg forsøger, kan jeg ikke huske én eneste som ikke har fået noget med sig hjem. Spredningen i erfaringerne har været - og vil som ovenfor beskrevet - altid være stor. Det har til dato ikke været et problem, hverken for nye motorcyklister eller for de "gamle rotter" at være på samme kursus.


For nybegyndere er det en stor fordel at være på hold med nogle som er bedre end de selv, idet begynderne kan se og lære af de erfarne. Der mest erfarne, de som er øvede, viser de mindre erfarne, hvordan motorcyklen skal håndteres.


Som instruktør ønsker jeg at give mest muligt videre til alle. Alle skal være trygge ved at gennemføre øvelserne. Derfor får de som er øvede og udviser sikkerhed, lov at vise dette, og de som er knap så gode, de får hjælp, og jeg forsøger at være klar til at gribe ind, således der ikke kommer skrammer eller buler på hverken chauffør eller maskine.


Når man sidder på sin motorcykel, skal man bevæge sig. Sid ikke stille, men vær aktiv og hjælp motorcyklen til at gøre det du ønsker den skal. Når du skal lave en U-vending er det en stor hjælp hvis du skubber overkroppen ud til modsatte side du skal dreje! Kropsforskydning før en snæver vending, gør drejet til en leg.


Husk fødderne skal altid være på fodhvilerne, når hjulene ruller.Med fødder placeret forkert på fodhvileren, kan du ikke operere din maskine på samme niveau, som hvis dine fødder er placeret korrekt på fodhvilerne. Du kan ikke bevæge din krop, hvis fødderne ikke har kontakt til noget fast, i dette tilfælde motorcyklen. Når du sidder på sædet og knæene peger væk fra motorcyklen, har du ikke den kontrol over motorcyklen, som du faktisk tror og forestiller dig! 

Tro på dig selv


Sætningen "Du kører der hvor du ser" tror jeg alle motorcyklister har hørt. Og rigtig mange har erfaret, det er helt korrekt! Desværre har mange lært lektien på den "hårde" måde!

   Hvis du fokuserer intenst på sporet/forhindringen der er lige foran dig, kan du være meget sikker på at ramme netop det du ønsker at undgå. Hvis du kigger på kantstenen, når du laver en snæver vending, rammer du kantstenen. Og vælter, måske!
   Kig op og fremad, lige så langt frem som du kan. I sving skal du følge "forsvindingspunktet" hele vejen gennem svinget. ”Forsvindingspunktet” i et sving, er det imaginære sted, hvor vejens to sider, møder hinanden.

Tag din passager med på kursus


Hvis du ofte kører med passager, er det en kæmpe god idé at tage din passager med på kurset. Det giver rigtig god mening, at have en person med bagpå motorcyklen på kurset, hvis man normalt eller tit kører med passager. Din motorcykel opfører sig anderledes med oppakning og / eller passager. Og da elle øvelser er "som taget ud af ganske almindelige trafikale situationer", vil det at gennemføre øvelserne med passager, være godt for både dig og din passager.


Uanset at passageren - på kurserne - vil være tydeligt mere opmærksom og forberedt på de "situationer" der gennemkøres, vil det at være med til gennemførelsen af øvelserne, fungere som en øjenåbner. Passageren får samme forklaring som chaufføren. Passageren får en indførelse i kunsten at "styre" motorcyklen, og får en forklaring på, hvad chaufføren gør - eller måske burde gøre!


Når jeg snakker med de par, der har været med på mine kurser, har jeg altid fået en forklaring om., at passageren føler sig mere sikker. Passageren fornemmer at chaufføren får meget bedre styr på maskinen, og passageren får en afklarethed og føler sig mere tryg. Altsammen noget som gør at turen rundt i nabolaget, Danmark eller udlandet, bliver en bedre oplevelse for såvel passager som chauffør.
   Derfor, kører du med passager, så tøv endelige ikke med at invitere din partner med på kørekursus. At komme to på én maskine, er naturligvis ganske gratis! Man betaler ikke for antal af personer, men for ekvipagen som helhed.


Summa sumarum


Byd din motorcykel op til dans, gerne fællesdans eller kinddans med din partner. Det betaler sig. Der er masser at lære, eller genopfriske, eller øve sig på, eller brug de par timer kurset varer, som en legestue. Når du "tør lege" med din motorcykel, føler du dig mere sikker ude i trafikken.


Når alt dette er sagt/skrevet, skal det også med, at uanset hvad instruktøren foreslår du skal gøre / lave med din motorcykel, er det dit eget valg. Du bestemmer selv om du vil gennemføre øvelsen. Og du bestemmer selv tempo og sværhedsgrad. Hvis du mener den øvelse, instruktøren foreslår eller viser, er for svær, måske endda umulig, kan du bede om at få ændret betingelserne, eller du kan køre øvelsen, som du mener den skal køres. Måske endda undlade at lave øvelsen. Ingen ser skævt til dig af den grund. Det er helt op til dig. Der er ingen der tvinger dig til noget du ikke vil.

Bemærk også, at ingen øvelser køres med høj hastighed. Alle udføres med passende lavt tempo, men dog så hurtigt så motorcykelen er til at manøvrere. Hvis du ønsker at køre stærkt, eller løfte forhjul eller baghjul og skrabe knæbeskyttere, er det ikke MCTC kursus du skal melde dig til. Der er desuden intet konkurrence moment i kurserne.


Ekvipagen på den fine ZX-10 på foto nedenunder denne tekst, får IKKE en løftet pegefinger fordi han kører for stærkt eller har lavet ballade! Jeg husker ikke præcist hvad jeg forsøger at indprente, men det kunne være en "reprimande" fordi chaufføren ikke fik sluppet håndbremsen hurtigt nok i forbindelse med en bremseøvelse. Hvis forhjulet blokerer, skal man slippe bremsen omgående, medmindre man har et ABS-system til at klare problemerne.
   En forhjulsblokade er den - næsten 100% - sikre vej til et styrt! Og det bryder ingen sig om; hverken instruktøren eller kursisten.

Ofte får jeg spørgsmålet om, hvorvidt motorcykelforsikringen dækker en eventuel skade, hvis man får en sådan på et af MCTC’s kørekurser. Svaret er: Ja, din forsikring burde dække! Alle deltager på fuldt lovlige, indregistrerede motorcykler, og alle skal bære personlig beskyttelse som godkendt hjelm, handsker og dertil egnet motorcykeltøj.
   Desuden afvikles alle øvelser på offentlige eller private områder, hvor færdselsloven gælder. Der er intet konkurrence moment og øvelserne afvikles med lave hastigheder. Også bremseøvelser, om end de udføres med lidt højere hastigheder, men dog alle under lovens højest tilladte.
   Men hvis du vil være helt sikker, skal du kontakte dit eget forskiringssselskab inden du deltager!

Denne reportage handler - selvsagt - om mine kurser og viser hvordan jeg underviser. Alle billeder er fra kurser afviklet i 2018 i henholdsvis Varde og Vordingborg.
   Hensigten med reportagen er at vise og fortælle hvordan mine kurser afvikles. I reportagen forklarer jeg hvad og hvordan jeg underviser. Samtidig håber jeg reportagen vil vise hvor både sjovt, lærerigt og vigtigt det er for dig, som motorcyklist og trafikant, at du kan håndtere din motorcykel forsvarligt, således at du - og alle andre - kommer sikkert og godt ud og hjem, fra en køretur på motorcykel.


Jeg vil gerne opfordre alle til at deltage på et eller flere kurser. Tro mig, det er meget lærerigt at blive udsat for krav til teknisk kunnen og håndtering af sin maskine, og ved at gennemføre øvelserne fra MCTC køretekniske program, hvor man skal bruge såvel hoved, krop, og maskinens gas og bremser, udvikler man sig som motorcykelchauffør.
   

På MCTC køretekniske kurser udfører deltagerne øvelser, som alle er ”hverdagskost” for kørsel på tohjulet køretøj. På kurserne justeres vaner og nye teknikker læres, og jeg vil påstå man efter kurset er blevet en bedre motorcyklist.


Tilbage i hverdagen opfordrer jeg til at alle - jævnligt - at øve de teknikker man har gennemført på kurset, således de rutiner man bruger som motorcyklist, ikke ”ruster” og blive begravet under et lag uhensigtsmæssige vaner og unoder.


Jeg pointerer, at mine kurser selvfølgelig ikke er bedre end andre! Det vigtige er ikke hvem der er instruktør, men at man deltager og gør sig umage.


Højt løftet venstre hilsen med ønsket om mange gode ture til alle
Peter


Til toppen / menu