Mc-eventyristen.dk

BikeAdvenTurist.com

Byd din motorcykel op til dans

På kørekurser får man tips og tricks

- og lærer hvordan de "svære manøvrer" bliver mindre svære at udføre


Lidt af min fritid bruger jeg på at hjælpe andre motorcyklister til at blive "lidt mere dus" med deres motorcykel. Gennem nogen år har jeg som instruktør for MCTC / MC Touring Club Danmark arrangeret kurser på frivillig basis, hvor jeg ved hjællp af forskellige øvelser, giver tips og gode råd, instruerer og 'retter' på tilvænnede og tillærte unoder og andre uhensigtsmæssige vaner.


I år har jeg fungeret som instruktør i 5 år. Jeg har haft mange kurser og mødt rigtig mange skønne motorcyklister. Fornøjelsen ved at være instruktør er kæmpe stor, og jeg har det rigtig godt i rollen, som én der kan give nogle retningslinjer og gode råd til andre.

   Helt generelt får de - såvel motorcyklister som bilister - der gennemfører kørekurser øget forståelse for de fysiske principper og love, som sætter rammerne for hvad motorcyklen/bilen kan. De bliver mere sikre på deres køretøj, og når de efterfølgende begiver sig ud i trafikken, har de fået øvet mange situationer, som gør dem til bedre bilister. Dette fremme trafiksikkerheden, såvel for den enkelte trafikant som for alle andre der kører rundt i ind- og udland.


MCTC kørekurser


MCTC køreskurser indledes typisk med en gennemgang af hvordan man sidder mest ideelt. Herfra fortsætter vi med gennemgang af motorcyklens spejle, greb og pedaler. Er de placeret, således de er nemme at komme til? Sidder de således de anvendelige til deres formål og kan de betjenes optimalt?

   Når kursisterne er orienteret om vigtigheden af at sidde bekvemt, og har fået vist hvor vigtigt det er at greb og pedaler er placeret således hænder og fødder hurtigt kan finde betjene disse, fortsættes med øvelser, hvor der trænes ballance og øves færdigheder i forskellige tænkte trafikale situationer.

Forud for de øvelser jeg benytter, forklares opstillingen af keglerne. Dernæst giver jeg deltagerne et "billede" af hvilken trafikal situation de skal forestille sig de befinder sig i? Jeg bruger dels mine egne erfaringer, dels tillært teori til at forklare, hvordan den tænkte situation gribes an og hvad man som motorcyklist mest hensigtsmæssig gør i den givne situation. Hvordan motorcyklen reagerer og opfører sig undervejs i øvelsen, er også en del af forberedelsen forud for kursisten slippes løs på "forhindringen"? Herunder ikke mindst, at håndbremsen på forhjulet virker "her og nu" / meget hurtigt, selv ved let berøring, ved lav hastighed.


Mange genkender situationen når man ved langsom kørsel "kommer til at tage for hårdt på håndbremsen"! Motorcyklen standser øjeblikkeligt, og den bratte standsning, får ofte motorcyklen til at reagere ved at chaufføren må kæmpe med balancen. Pænt mange oplever at måtte give op, og "taber" motorcyklen, som det hedder, når man senere fortæller andre om hændelsen.

Alle øvelser tilpasses den enkelte kussist


Undervejs i øvelserne får alle individuel instruktion. Jeg følger skarpt med i hvad deltagerne laver på banen. Ser hvordan de reagerer og behandler såvel gas som bremser.

   Øvelserne foregår alle ved lav hastighed. Dels for at øve balancen, dels fordi man skal kunne håndtere sin motorcykel ved alle hastigheder (det er meget nemmere at køre stærkt (ligeud) end at køre langsomt), dels fordi mange af de vanskelige og svære situationer for motorcyklister er håndtering af den tunge maskine når hastigheden er lav. Parkering, standsning, igangsætning og manøvrering på parkeringspladser, ved tankanlæg, U-vendinger og lignende.


Selve opstillingerne til øvelserne er ens for alle, men hvor nem eller svær øvelsen er at gennemføre, varieres efter hver enkelt deltagers erfaring og kørestil. Vi er alle individualister. Ingen har de samme erfaringer. Ingen har kørt lige mange kilometer eller år. Enkelte har for ganske nyligt bestået køreprøven og fået "kortet", medens andre har slidt asfalten i Alperne i årevis.

   Der er også stor forskel på, hvordan de forskellige motorcykel-modeller opfører sig, ligesom de ikke alle er lige nemme at håndtere.


   De som har meget erfaring tilbydes at gennemføre øvelserne på vanskeligere betingelser, end de som har mindre erfaring. Eksempelvis begynder nogen med at køre i cirkel udenfor ringen, medens andre opfordres til at køre med "fuldt styrudslag" omkring cirklens midtpunkt.

   Som ved dans. Nogen kan nogle fine trin, medens andre blot følger takten, men musikken er den samme!

Fødderne skal være på fodhvilerne


I løbet af et kursus, udvikler alle deltagere sig. Uanset hvor intenst jeg forsøger, kan jeg ikke huske én eneste som ikke har fået noget med sig hjem.  Spredningen i erfaringerne har været - og vil som ovenfor beskrevet - altid være stor.  Det har til dato ikke været et problem, hverken for nye motorcyklister eller for de "gamle rotter" at være på samme kursus.

   For nybegyndere er det en stor fordel at være på hold med nogle som er bedre end de selv, idet begynderne kan se og lære af de erfarne.

   Som instruktør ønsker jeg at give mest muligt videre til alle. Alle skal være trygge ved at gennemføre øvelserne. Derfor får de som kan, lov at vise dette, og de som er knap så gode, de får hjælp, og jeg forsøger at være klar til at gribe ind, således der ikke kommer skrammer eller buler på hverken chauffør eller maskine.


Bevæg dig. Sid ikke stille men vær aktiv og hjælp motorcyklen til at gøre det du ønsker den skal. Når du skal lave en U-vending er det en stor hjælp hvis du skubber overkroppen ud til modsatte side du skal dreje! Kropsforskydning i en snæver vending gør drejet til en leg. Husk at fødderne altid skal være på fodhvilerne. Hvis du sidder på sædet med fødderne langt ude til siderne, har du ikke den kontrol over motorcyklen, som du faktisk tror og forestiller dig du har! Med dinglende fødder kan du ikke operere din maskine på samme niveau, som hvis dine fødder trykker på fodhvilerne. Du kan ikke bevæge din krop, hvis fødderne ikke har kontakt til noget fast, i dette tilfælde motorcyklen.

Tro på dig selv


Sætningen "Du kører der hvor du ser" tror jeg alle motorcyklister har hørt, og mange har erfaret det er korrekt! Mange har erfaret del på den "hårde" måde!

   Hvis du fokuserer på sporet du kører ad, kan du være næsten 100% sikker på at ramme den forhindring du ønsker vil undgå. Hvis du kigger på kantstenen, når du laver en snæver vending, rammer du kantstenen. Og vælter, måske! Orienter dig om der er fri bane, find et imaginært punkt, eller et dæksel, en mørk eller lys plet på vejen, og kig på denne som om den var midten af den cirkel du skal rundt i. Hold øjnene på midtpunktet, og cyklen drejer og kører netop derhen hvor du ønsker.

   Kig op og lige så langt frem som du kan. I sving skal du følge "forsvindingspunktet" hele vejen gennem svinget.

Tag din passager med på kursus


Hvis du ofte kører med passager, skal du tage din passager med på kurset. Det giver rigtig god mening, at have en person med bagpå motorcyklen, hvis man normalt eller tit kører med passager. Din motorcykel opfører sig anderledes med oppakning og / eller passager. Og da elle øvelser er "som taget ud af ganske almindelige trafikale situationer", vil det at gennemføre øvelserne med passager, være godt for både dig og din passager.


Uanset at passageren - på kurserne - vil være mere opmærksom og forberedt på de "situationer" der gennemkøres, vil det at være med til gennemførelsen af øvelserne, være en øjenåbner fordi passageren får samme forklaring som chaufføren. Passageren får en indøfrelse i det at "styre" motorcyklen, og får en forklaring på, hvad chaufføren gør eller burde gøre!

   Når jeg snakker med de par der har været med på mine kurser, har jeg altid fået en forklaring om., at passageren føler sig mere sikker. Passageren fornemmer at chaufføren får meget bedre styr på maskinen, og passageren får en afklarethed og føler sig mere tryg. Altsammen noget som gør at turen rundt i nabolaget, Danmark eller udlandet bliver en bedre oplevelse for såvel passager som chauffør.


Derfor, kører du med passager, så tøv endelige ikke med at invitere din partner med på kørekursus. Og det er ganske gratis! Man betaler ikke for antal af personer, men for ekvipagen som helhed.


Summa sumarum


Byd din motorcykel op til dans, gerne fællesdans eller kinddans med din partner. Det betaler sig. Der er masser at lære, eller genopfriske, eller øve sig på, eller brug de par timer kurset varer, som et legestue-besøg. Når du "tør" lege" med din motorcykel, føler du dig mere sikker ude i trafikken.

Når alt dette er sagt/skrevet, skal det også med, at uanset hvad instruktøren foreslår du skal gøre / lave med din motorcykel, er det dit eget valg. Du bestemmer selv om du vil gennemføre øvelsen. Og du bestemmer selv tempo og sværhedsgrad. Hvis du mener den øvelse, instruktøren foreslår eller viser, er for svær, kan du bede om at få ændret betingelserne, eller du kan køre øvelsen, som du mener den skal køres. Ingen ser skævt til dig af den grund.


Husk endelig også, at ingen øvelser køres med høj hastighed. Alle udføres med passende lavt tempo, men dog så hurtigt så motorcykelen er til at manøvrere. Hvis du ønsker at køre stærkt, eller løfte forhjul eller baghjul og skrabe knæbeskyttere, er det ikke MCTC kursus du skal melde dig til.


Ekvipagen på den fine ZX-10 på foto nedenunder denne tekst, får IKKE en løftet pegefinger fordi han kører for stærkt eller har lavet ballade! Jeg husker ikke præcist hvad jeg forsøger at indprente, men det kunne være en "reprimande" fordi chaufføren ikke fik sluppet håndbremsen hurtigt nok i forbindelse med en bremseøvelse. Hvis forhjulet blokerer, skal man slippe bremsen omgående, hvis man ikke har ABS på sin cykel..

   En forhjulsblokade er den - næsten 100% - sikre vej til et styrt! Og det bryder ingen sig om, aller mindst instruktøren på et kørekursus.

Ovenstående reportage handler - selvsagt - om mine kurser og viser situationer fra kurser afviklet i 2018 i henholdsvis Varde og Vordingborg. Jeg vil pointere, at mine kurser ikke er bedre end andre. Det som jeg gerne vil med reportagen er at vise og fortælle hvor både sjovt og vigtigt det er for dig, som motorcyklist og trafikant, og for alle de andre bilister og trafikanter du møder på din vej, såvel i dit nærområde, som når du kommer udenfor kommune- eller landegrænsen, at du kan håndtere din motorcykel, således at du - og alle andre - kommer sikkert og godt hjem fra en køretur på motorcykel.


Jeg vil gerne opfordre alle til at deltage på et eller flere kurser. Tro mig, det er altså sjovt at blive udsat for nogle krav til teknisk kunnen, og gennemføre øvelser hvor du skal bruge såvel hoved og krop, som maskinens gas og bremser. På kurset kører deltagerne nogle øvelser, som alle efter kurset sagtens kan, og måske også bør (?) øve jævnlligt, for at de rutiner man opøver som motorcyklist, ikke skal 'ruste' og blive  begravet under et lag uhensigtsmæssige vaner og unoder.


Højt løftet venstre hilsen med ønsket om mange gode ture til alle

Peter


Til toppen / menu